Fachowe usługi back office
w badaniach naukowych i komercyjnych

Usługi back office nasz zespół wykonuje od ponad 10 lat. Obsługujemy głównie branżę badawczą, konsultingową oraz marketingową. Zapewniamy szerokie wsparcie w zakresie szeroko rozumianej obróbki statystycznej danych ilościowych oraz wizualizacji zbiorów danych.

usługi back office wizualizacja danych

Działamy na oprogramowaniu Statistica oraz PQStat. Posiadamy także wieloletnie doświadczenie w pracy w środowisku SPSS oraz wysokie kompetencje w obsłudze programów z rodziny MS Office.

Oferta usług back office obejmuje:

  • kodowanie ankiet
  • kategoryzacja odpowiedzi otwartych
  • wizualizacja zbiorów danych
  • prace edytorskie w raportach
  • transkrypcje do wywiadów jakościowych i gridy
  • raporty końcowe (również jako „white-label”)

Mamy ponad 10 letnie doświadczenie w posługiwaniu się zaawansowanymi kluczami kodowymi. W naszym zespole koderami są wyłącznie badacze i absolwenci socjologii.

Wykonujemy analizy i raporty z badań ilościowych i jakościowych dla renomowanych agencji i pracowni badawczych , firm konsultingowych oraz agencji marketingowych i public relations.

Wykonaliśmy także kilkadziesiąt analiz statystycznych dla naukowców oraz instytutów naukowych.

usługi back office raportowanie

W zakresie analiz statystycznych zapewniamy:

  • Obliczenia i interpretację statystyk opisowych
  • Przeprowadzenie uprawnionych testów statystycznych wraz z interpretacją
  • Graficzną wizualizację danych w formie wykresów, tabel oraz infografik
  • Podsumowanie wyników w formie rozdziału analitycznego

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usługi analiza statystyczna.