Nasi klienci

Usługi transkryptorskie oraz “back office” świadczymy głównie dla następujących kategorii klientów:

 • pracowników naukowych
 • uczelnie wyższe
 • instytuty badawcze
 • agencje badań rynku i opinii
 • firmy doradcze i konsultingowe
 • doktorantów i młodych naukowców
 • agencje marketingowe
 • agencje public relations

Dotychczasowi klienci naszego zespołu to m.in.:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Global Cognitive Education LTD
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Danae sp. z o.o.
 • Gmina Rymanów
 • Grupa BST sp. z o.o.
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
 • Indago Agencja Badawcza S.c.
 • Gmina Jasienica Rosielna
 • Korporacja Badawcza Pretendent sp. z o.o.
 • Instytut Badań Ewaluacyjnych Rynkowych i Społecznych
 • Powiat Rzeszowski
 • Realizacja sp. z o.o.

… a także dziesiątki naukowców prowadzących badania własne i w ramach grantów, w tym m.in. uczelnianych, NCN i NCBR.