Moderowanie wywiadów jakościowych na terenie całej Polski

Moderowanie wywiadów jakościowych wykonujemy już od 2012 roku. Posiadamy szerokie doświadczenie zarówno w przypadku moderacji indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI), jak i zogniskowanych wywiadów grupowych (badania fokusowe, FGI).  Prowadziliśmy z powodzeniem także panele eksperckie.

moderowanie wywiadów

Nasz zespół posiada szerokie doświadczenie w moderowaniu wywiadów jakościowych z różnorodnymi kategoriami respondentów:

  • przedsiębiorcami
  • przedstawicielami różnorodnych instytucji i urzędów
  • klientami
  • mieszkańcami
  • uczniami i studentami
  • pracownikami przedsiębiorstw

Oferta moderowania wywiadów jakościowych dotyczy terenu całego kraju.

Od 2012 roku prowadzimy moderowanie wywiadów jakościowych na terenie całej Polski, przy czym przeważająca część zleceń obejmuje głównie obszar południowo-wschodniej Polski. Dotychczasowe doświadczenie pozwala nam dostarczać Państwu nie tylko transkrypcje nagrań z wywiadów, lecz wcześniej także kompleksowo zrekrutować respondentów i przeprowadzić z nimi profesjonalne moderowanie wywiadów pogłębionych.

Od 2020 roku moderujemy wywiady jakościowe także w formule online, tj. TDI online oraz FGI online z wykorzystaniem platform typu Zoom, Hangouts oraz MS Teams.

moderowanie wywiadów online

Z uwagi na fakt, że nie jesteśmy tylko zespołem transkrybentów, lecz część z nas jest także doświadczonymi badaczami, zyskują Państwo gwarancję wysokiej jakości dostarczanych materiałów.

Moderowane wywiady jakościowe cechują się wysoką wartością poznawczą i kompletnością poruszanych zagadnień. W efekcie dostarczane transkrypcje zwierają bogaty materiał badawczy. Decyzja o powierzeniu nam moderacji i transkrypcji wywiadów wpłynie pozytywnie na optymalizację całości timingu oraz kosztów w danym projekcie.